Oncologisch voetzorgverlener

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat kan te maken krijgen met vervelende bijwerkingen. Een behandeling met bijvoorbeeld chemotherapie of doelgerichte therapie kan  bijwerkingen geven aan de nagels en de huid van de voeten.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en gezondheid van de patiënt ondersteund.

Een OVV-behandeling kan bestaan uit:  het verwijderen van pathologisch eelt, dunner frezen van verdikte nagels en het reguleren van ingegroeide nagels.
Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.