famed
Podotherapie Bottendaal werkt met factureringsbedrijf Fa-med.
Fa-med is een instelling die gespecialiseerd is in het factureren en innen van uw declaraties.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Voor de betaling van de nota kunt u gebruik maken van de acceptgiro onderaan de nota. U dient deze volledig in te vullen (de naam, het bankrekeningnummer en natuurlijk uw handtekening). Wanneer u de nota op een andere wijze gaat betalen aan Fa-med, bijvoorbeeld via internetbankieren, vergeet dan niet om het juiste notanummer (c.q. betalingskenmerk) bij uw betaling te vermelden.

U dient het bedrag over te maken op rekeningnummer 302429 t.n.v. Fa-med b.v. in Amersfoort.

Als u niet in staat bent, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen of vragen hebt over uw nota kunt u telefonisch contact opnemen met Fa-med via nummer 0900-0885, op werkdagen bereikbaar van 08.00-18.00 uur.

Een nieuwe (extra) van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 op werkdagen van 08.00-18.00 uur.

Houd bij telefonisch contact met Fa-med uw nota bij de hand. De praktijk kan geen specifieke vragen beantwoorden t.a.v. de betaling van uw nota.