Voor een onderzoek kunt u op eigen initiatief, zonder verwijzing door een arts, een afspraak met ons maken. Na het onderzoek wordt besloten al dan niet tot behandeling over te gaan. Uw huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard kunt u ook na verwijzing een afspraak met de podotherapeut maken.