Diabetespodotherapeut

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten zijn speciaal opgeleid voor het behandelen van patiënten met diabetes mellitus.

De behandelingen die de diabetespodotherapeut uitvoert bij diabetespatienten zijn gericht op preventie of de behandeling van de diabetische voet. Bij preventie gaat het om het bewust maken van de risico’s die door de diabetes mellitus kunnen ontstaan. Bij behandelen gaat het vaak om het behandelen van complicaties. Complicaties die bij de diabetische voet kunnen ontstaan zijn: standsveranderingen van de voeten, vaatproblemen (vasculair lijden) , verlies van het gevoel in de voeten (neuropathie) en wonden.
Podotherapeutische behandelingen kunnen gaan om wondverzorging, drukontlasting/drukverdeling en onderzoek naar de biomechanisch van de voet. Daarnaast worden de mensen uitgebreid geadviseerd over schoeisel, voetverzorging en de dagelijkse inspectie van de voeten.
Afhankelijk van welke zorg er nodig is voor de diabetische voet kunnen voeten gescreend, behandeld of verzorgd worden door de diabetespodotherapeut. Dit is afhankelijk van de zogenaamde SIM’s classificatie. Deze risicoclassificatie op het krijgen van wonden (ulcus) bepaalt ook de mate van vergoeding voor voetzorg. De huisarts/praktijkondersteuner of internist/ diabetesverpleegkundige geven deze af. De diabetespodotherapeut zal een behandelplan opstellen voor de zorg die nodig is. Diabetische voetzorg valt voor een deel in het basispakket van de verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Dit geldt voor zowel DM 1 als DM 2 patiënten.

Bij de behandeling van diabetespatiënten is de diabetespodotherapeut een van de zorgverleners binnen het multidisciplinaire zorgteam. Hierbij wordt samengewerkt met: huisarts, praktijkondersteuner, internist, (vaat-)chirurg, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker, wondverpleegkundige, gipsmeester of diabetesverpleegkundige. Dit gebeurd zowel in de podotherapiepraktijk als in het ziekenhuis/voetenpoli.

Patiënten die gezien moeten worden op de voetenpoli in het ziekenhuis kunnen verwezen worden via zorgdomein. Patiënten waarbij de huisarts aangesloten is ketenzorg (bv. OCE of Stielo) kunnen verwezen worden via Vital Health. Ook wanneer de huisarts niet is aangesloten bij een ketenzorg groep kan er behandeling of voetzorg via verwijzing plaats vinden.