Bij onze sportfysiotherapie in Nijmegen speelt de sportfysiotherapeut een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

Sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk. Steeds vaker is hij werkzaam bij sportverenigingen en in dienst van sportbonden. Ook werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen en chirurgen.