LongrevalidatieLongrevalidatie is een behandeling die gericht is op het reduceren van de nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven. Door het gericht toepassen van verschillende therapeutische componenten kan een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven optreden.

Longrevalidatie klachten

Met name patiënten met de volgende klachten hebben hier baat bij:

  • astma
  • inspanningsastma
  • chronische bronchites
  • emfyseem

Meestal wordt u door de longarts of huisarts verwezen naar de fysiotherapie. Na een fysiotherapeutisch onderzoek wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald. Het doel van deze revalidatie is het onderhouden en / of vergroten van het inspanningsvermogen van de patiënt. Hierdoor zal bereikt kunnen worden dat de activiteiten van de patiënt in het dagelijks leven optimaal zal kunnen blijven, hetgeen voorkomt dat men in een sociaal isolement dreigt te komen. Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen vindt er een gesprek plaats tussen de patiënt en de behandelend fysiotherapeut. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken.

Revalidatiedoelen van longrevalidatie:

  • optimaliseren van de ademhaling
  • het verbeteren van het ophoesten van sputum (slijm)
  • het verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • Het verbeteren van de spierkracht van de ademhalingsspieren en van de grote lichaamsspieren
  • het leren omgaan met de lichamelijke beperkingen
  • het overwinnen van de angst voor inspanning

Deze training vindt plaats in de oefenzaal op de locatie Graafseweg 1 in Nijmegen. Deze kan individueel en binnen een groep plaatsvinden. Hierbij vindt er regelmatig controle plaats van de hartslag en de zuurstofspanning, zowel in rust als tijdens inspanning.

www.copdnetwerkfysio.nl/