Voor een intake en screening kunt u op eigen initiatief, zonder verwijzing door een arts, een afspraak met ons maken. Na de screening wordt besloten u al dan niet fysiotherapeutisch te gaan behandelen. Uw huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard kunt u ook na verwijzing door huisarts of specialist een afspraak voor een behandeling maken.