Vanuit Fysiotherapie Bottendaal zijn we gespecialiseerd in het behandelen van klachten van de luchtwegen. Specifiek gericht op het traject na de IC opname bij Corona (Covid-19) hebben we vanuit het behandeladvies een revalidatie programma voor deze doelgroep. Tijdens deze revalidatie richten we ons op 4 pijlers.

  • Longfunctie en ademhaling
  • Re activatie zowel lichamelijk als geestelijk
  • Opbouw van ADL functie
  • Patiënt specifieke hulpvragen

Deze behandeling worden zowel face to face als op afstand gegeven via beeldbellen en trainingsvideo’s. Stap voor stap begeleiden we jullie terug naar het oude niveau of het hoogst haalbare niveau. De duur en intensiteit van een behandeltraject is volledig afhankelijk van de ernst en de doelstellingen. Dit kan dan ook variëren tussen enkele behandelingen tot 1+ jaar therapie.
Voor een goede behandeling is afstemming en overleg van groot belang. Vanuit Fysiotherapie Bottendaal willen we dan ook het liefst in samenspraak met de patiënt en overige hulpverleners komen tot een gerichte aanpak.