Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de deskundige van ons dagelijks bewegen. logobalk-fysio

!! Verantwoord opschalen fysiotherapeutische zorg !!

Vanaf maandag 4 mei mogen wij, als Fysiotherapie Bottendaal, weer langzaam onze zorg gaan opstarten. In samenspraak met het RIVM heeft onze beroepsgroep een stappenplan en hygiëneprotocol opgesteld om deze zorg weer verantwoord te kunnen oppakken.

Wat houdt dit in?
Voorop staat nog steeds dat wanneer zorg uitgesteld kan worden, dit de voorkeur heeft. Ook geldt nog steeds dat als zorg op afstand via videobellen of een telefonisch consult kan worden gedaan, dit ook de voorkeur heeft.

Wanneer dit echter beiden niet volstaat, kan worden over gegaan tot een face to face consult. Hiervoor is een stappenplan opgesteld. Onze fysiotherapeuten zullen dit stappenplan met vragenlijst, samen met u, doorlopen en op basis daarvan bepalen of een afspraak op de praktijk kan plaatsvinden. Belangrijk is dat deze vragen naar waarheid worden beantwoord. Op basis hiervan wordt, volgens het protocol, ook bepaald of beschermende middelen moeten worden gebruikt, zoals een mondkapje of handschoenen.

Een behandeling op de praktijk zal wel anders verlopen dan u gewend bent. In de praktijk gelden nu een aantal regels waaraan wij hopen dat eenieder zich zal houden.
Onze huisregels:
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd of u uw handen wilt desinfecteren en wassen
  • Wij verzoeken u ook zoveel mogelijk exact op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. Zo voorkomen wij dat er teveel mensen tegelijk in de wachtkamer wachten
  • Kom het liefst alleen, of hoogstens met 1 begeleider die het liefst niet mee naar binnen gaat
  • Houdt 1,5m afstand tot andere personen die aanwezig zijn in de praktijk
  • Neem ALTIJD een eigen handdoek en/of laken mee
  • Maak het liefst GEEN gebruik van het toilet
  • Bij vragen omtrent het beleid, kunt u altijd terecht bij onze medewerkers
Dus, heeft u klachten die door een fysiotherapeut gezien moeten worden? Kan dit niet nog wachten of op afstand gedaan worden? Bel dan naar de praktijk (024-3226166) en zal één van onze medewerkers samen met u kijken of een afspraak ingepland kan worden.